Zemědělství

Zemědělství WELtec BioPower

Zemědělské bioplynové stanice

Využití biomasy jako je kejda nebo kukuřice je již tradiční způsob výroby. Vyrobený bioplyn se přímo přeměňuje na využitelnou energii, kterou je možné se ziskem prodat. Naplánujte si s námi Váš projekt – od levných kompaktních zařízení pod 150 kW až po megawattová zařízení!

Více informací

Zpracování odpadů

Zpracování odpadů

Individuální možnosti

Bioplynová zařízení od WELTEC BIOPOWER nenabízí pouze využití zpracování cíleně pěstované biomasy, nýbrž nabízí velké množství řešení pro zpracování odpadů. Je možné koncipovat projekt na zbytky z jídelen, jateční odpady, BRKO nebo podobné organické odpady!

Více informací

Biometan

Biometan WELtec BioPower

Biometan – krok do budoucnosti!

Další inovací od WELTEC BIOPOWER je čištění bioplynu. Speciálními postupy se úpravou získaného bioplynu vyrábí biometan s kvalitou zemního plynu. Takto upravený bioplyn se přidává do páteřních sítí vedení zemního plynu. Vykročte s WELTEC BIOPOWER směrem k budoucnosti!

Více informací